Меню
корзина

Зразок договору

 

 

ДОГОВІР №
на надання послуг бронювання

м. Київ                                                                                                                                                                                      «»             2024    року

    ФОП Селюнін Назарій Володимирович (надалі – Виконавець), що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію, та

громадянин/громадянка України  __________________________________________________________, тел.________________ , паспорт серія ___  №_____________________, і діє від свого імені з іншої сторони (надалі – "Замовник") уклали даний Договір про нижченаведене:

Визначення термінів

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:

                Виконавець - юридична особа, створена згідно з чинним законодавством України, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює діяльність з реалізації бронювання послуг відпочинку, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

                Послуга відпочинку - попередньо розроблений комплекс послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги з організації та бронювання перевезення, послуги з організації та бронювання розміщення та інші послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) .

                Відпочинок - подорож (поїздка) за визначеними маршрутом та строками, забезпечена комплексом послуг, які замовлялися Замовником (бронювання, розміщення, харчування, транспортні послуги).

                Замовник - особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни перебування, метою на термін від 24 годин до шести місяців без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін.

                Гід (екскурсовод) - особа, яка володіє фаховою інформацією про країну (місцевість) перебування, визначні місця, об'єкти показу, а також мовою цієї країни чи мовою іноземних туристів, яких приймають, або загальнозрозумілою для них мовою, надає екскурсійно-інформаційні, організаційні послуги та кваліфіковану допомогу учасникам туру в межах договору про надання туристичних послуг.

                Постачальники послуг відпочинку – компанії, що надають конкретні послуги, які є складовою послуги відпочинку, а саме: послуги з тимчасового розміщення (проживання), перевезення, страхування, екскурсійне та розважальне обслуговування та інше.

 

1. Предмет Договору.

1.1. Відповідно до умов цього Договору Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок Замовника забезпечити останньому надання послуги з бронювання відпочинку, які разом складають комплексну послугу Відпочинку, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

1.2. Метою цього Договору є задоволення потреб Замовника  щодо подорожі та відпочинку.

1.3. Послуга Відпочинку, надання якого здійснюється за обов’язкової присутності Замовника в місці його надання, є послуги щодо транспортного, готельного, екскурсійного, страхового, візового та іншого обслуговування.

1.4. Сторони домовились, що для умов цього Договору під терміном “Правила Відпочивальника” розуміються правила поведінки, які рекомендовані Замовнику, і виконання яких є необхідним для проведення Відпочинку.

2.Обов’язки та права Виконавця.

2.1.Виконавець зобов’язаний:

2.1.1.Забезпечити Замовника в повному обсязі та у визначений строк оплаченими послугами у кількості та якості, які обумовлені цим Договором та Програмою Відпочинку, а саме:

                забронювати місця на проживання та розміщення;

                забронювати залізничні, автобусні або авіаквитки у відповідності до програми Відпочинку;

                забезпечити згідно з програмою Відпочинку надання екскурсійного обслуговування;

2.1.2. За запитом Замовника, Виконавець може взяти на себе зобов'язання надати послуги з підготовки і подання в дипломатичне представництво (імміграційну службу) держави тимчасового перебування пакета документів, які є необхідними для розгляду питання про видачу візи. Для цього Замовник не пізніше зазначеного Виконавцем терміну надає документи та інформацію, перелік яких визначається Виконавцем, згідно оголошеним правилами дипломатичної установи (імміграційної служби), у тому числі  свої паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також грошові кошти для оплати консульського збору. Виконавець не несе відповідальності за терміни і результат розгляду документів і / або за рішення імміграційної служби не допускати туристів на територію держави тимчасового перебування, незважаючи на наявність віз.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1.За згодою Замовника змінювати тривалість послуги з відпочинку, клас обслуговування, вид транспортного обслуговування не пізніше, ніж за 3 дні до початку Відпочинку.

2.2.2.Відмовитися від виконання Договору і не відшкодовувати збитки Замовнику у випадках:

                виникнення форс-мажорних обставин, при яких надання послуг виявляється неможливим;

                відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави у видачі Замовнику візи/дозволу на в’їзд/виїзд (про що Виконавець невідкладно інформує Замовника, але не пізніше ніж за 48 годин з моменту, коли про це стало відомо Виконавцю);

                 в разі невчасного та/або неповного подання Замовником Виконавцю необхідних для оформлення бронювання відпочинку документів;

                 в разі подання Замовником іншій Стороні неправдивих та/або завідомо неправдивих даних та інформації щодо себе, та/або підроблених чи не чинних документів;

                невиконання або неналежного виконання Замовником своїх обов'язків по даному Договору, в тому числі щодо оплати замовленої послуги відпочинку.

2.2.3. У виключних випадках замінити бронювання готелів на такі ж, або вищої категорії без зміни загальної вартості послуги.

2.2.4. На будь-які зміни строків та програми Відпочинку, які зроблені в цілях забезпечення безпеки Замовника.

2.2.5. Виконавець залишає за собою право змінити бронювання перевізника, час відправлення, якщо це не веде до істотних змін розпорядку Відпочинку. За можливі затримки перевізників Виконавець відповідальності не несе; за пропущені при цьому обіди (вечері, сніданки) компенсація не надається.

2.2.6. Відмінити поїздку у випадку неповної комплектації  групи.

2.2.7. Перенести строки поїздки з причини затримки відкриття віз у посольстві або відмові у візі і, як наслідок, неповної комплектації групи, а також у зв’язку з тим, що в програмі Відпочинку можливі зміни.

2.2.8.У випадку відміни поїздки за будь-яких причин (включаючи форс-мажорні обставини) Виконавець залишає за собою право анулювати в’їздну візу з повною втратою Замовником сплачених раніше окремих послуг, а також консульського збору.

2.2.9. Змінити вартість замовленого Відпочинку у випадках, передбачених даним Договором.

 

3.Обов’язки та права Замовника.

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1.Своєчасно надати Виконавцю достовірну інформацію та всі необхідні документи у необхідній кількості примірників для оформлення віз і здійснення бронювання для відпочинку.

3.1.2.Скористатись послугою з організації Відпочинку у точній відповідності до заявленої програми.

3.1.3.Самостійно оплатити вартість Відпочинку, що включає: візову підтримку, транспортне обслуговування (авіа, залізничні, автобусні квитки), проживання, харчування, екскурсійне обслуговування відповідно до Програми Відпочинку.

3.1.4.Під час відпочинку Замовник зобов’язаний:

                дотримуватись умов і правил, передбачених цим Договором;

                дотримуватись вимог законодавства країни перебування, правил поведінки та вимог щодо збереження об’єктів історії та культури, природи, поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни  (місцевості) перебування;

                виконувати  митні та прикордонні правила, дотримуватись візового режиму;

                дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проживання та перебування;

                не порушувати громадський порядок, дотримувати вимог законів, які діють на території країни перебування;

                відшкодовувати збитки, завдані своїми неправомірними діями.

3.2. Під час відпочинку Замовник має право:

3.2.1.Отримувати комплекс послуг, передбачених цим Договором та програмою Відпочинку.

3.2.2.На відшкодування збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору.

3.2.3.Розірвати Договір без відшкодування збитків, якщо збільшення загальної вартості Відпочинку перевищує  5 відсотків обумовленої вартості (за умов стовідсоткової вчасної сплати Замовником бронювання послуг Відпочинку).

3.2.4.На інформацію про закони та правила проживання в країні перебування (місцевості), звичаї місцевого населення, поведінку в громадських місцях та місцях, пов'язаних з проведенням релігійних обрядів, про культурні, археологічні, архітектурні, історичні, природні цінності, які перебувають під захистом  держави, умови страхування.

3.2.5.На компенсацію ненаданих чи наданих не в повному обсязі послуг. Розмір компенсації вираховується відповідно до встановлених Замовником  норм та не може перевищувати початкової вартості Відпочинку.

 

4. Вартість послуги Відпочинку та порядок розрахунків.

4.1.Вартість послуг за цим Договором  становить                                                                                    .

Після підписання цього Договору вноситься передплата в сумі:                                                     .

 

Решта суми - __________________________________буде внесена не пізніше -                     р.

4.2.Вартість послуги Відпочинку може бути збільшена у випадках: зміни строків надання послуг; непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення  діючих  ставок  податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різка зміна курсу національних валют; непередбачене збільшення вартості проживання, екскурсійного обслуговування та в інших випадках, якщо таке збільшення сталося не з вини Виконавця, про що останній зобов’язаний повідомити Замовника відповідно до вимог чинного законодавства (не пізніше ніж за 10 днів до початку Відпочинку у випадку, якщо його тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку Відпочинку у випадку, якщо його тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку Відпочинку у випадку, якщо його тривалість становить один день). Замовник зобов’язаний доплатити вартість Відпочинку до його початку, якщо розмір доплати не перевищує 5% вартості такого Відпочинку. В іншому разі Замовник має право відмовитись від послуги з організації Відпочинку.

Несвоєчасна, неповна або неправильна оплата Замовником  вартості  послуги з Відпочинку вважається відмовою Замовника від замовлених (заброньованих) послуг.

4.3.Сторони домовились, що послуги вважаються наданими Виконавцем у повному обсязі і належним чином з дати повернення Замовника з відпочинку, визначеної відповідно до Програми Відпочинку. Складання акту про надані послуги (виконані роботи) даним Договором  не передбачається.

 

5. Зміна чи припинення Договору

5.1. Сторони вправі вимагати зміни чи розірвання Договору до початку Відпочинку у випадках:

                якщо не можуть бути забезпечені раніше обумовлені Сторонами склад та якість послуг, які входять в Програму Відпочинку;

                непередбаченого росту транспортних тарифів, введення нових чи підняття діючих ставок податків  та зборів, різкої зміни курсу національних валют, внаслідок чого вартість Відпочинку збільшується більше, ніж на 5%.

5.2. Зміни умов Договору вступають в силу за наявності письмової згоди обох Сторін.

5.3. Якщо за наявності умов, які вказані в п.5.1., Сторонами не досягнуто згоди про внесення відповідних змін до Договору, то Договір автоматично розривається, а Замовнику повертається у повному обсязі сплачені ним кошти за вирахуванням понесених Виконавцем витрат. Повернення коштів здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства за результатами розгляду відповідного звернення.

5.4. При відмові Замовника в односторонньому порядку від даного Договору з будь-яких причин, останній зобов’язаний сплатити Виконавцю неустойку в розмірі:

                          40% (сорок відсотків) вартості послуги, зазначеної в п.4.1. даного Договору, у випадку відмови від послуги за 20 днів до його початку ;

                50% (п’ятдесяти відсотків) вартості послуги, зазначеної в п.4.1. даного Договору, у випадку відмови від послуги не пізніше ніж за 5 днів до його початку;

                100% (ста відсотків) вартості послуги, зазначеної в п.4.1. даного Договору, у випадку відмови від послуги за 24 години до його початку та/або при неявці Замовника на посадку;

Відмова повинна бути оформлена письмово у формі заяви.

5.5. Якщо Замовнику було відмовлено в отриманні візи з незалежних від Виконавця причин, то вартість послуги повертається з вирахуванням  витрат на забезпечення надання послуг бронювання, понесених Замовником на момент такої відмови. До таких витрат належать, крім інших: витрати на бронювання проїзних квитків, витрати на оплату проживання, трансферу, екскурсійного обслуговування тощо.

5.6. Замовник також вправі застрахувати втрати, спричинені відмовою консульством (посольством) у відкритті візи, та у випадку настання страхового випадку звертатись за компенсацією до страхової компанії.

 

6. Відповідальність сторін.

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором винна сторона зобов’язана відшкодувати іншій стороні заподіяні у зв’язку з цим збитки. Збитки сплачуються понад суму неустойки. Збитки відшкодовуються у повному обсязі і включають в себе, крім іншого, додаткові витрати Виконавця на оплату штрафних санкцій надавачам послуг, що безпосередньо надають послуги перевезення, екскурсійного обслуговування, проживання, харчування, супроводу під час перебування за кордоном тощо.

6.2.Відповідальність Виконавця:

6.2.1. Виконавець відповідає  перед Замовником за нанесену йому  моральну і матеріальну шкоду, яка виникла в результаті невиконання або неналежного  виконання Виконавцем умов цього Договору за винятком випадків, передбачених цим Договором.       
6.2.2. Виконавець не несе відповідальності за дії чи бездіяльність перевізників (авіатранспорт, залізничний транспорт, автомобільний транспорт, морський транспорт, тощо). Виконавець не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів, пункту призначення авіарейсів і пов'язаних з цим змін програми відпочинку та зміни обсягу і строків відпочинку. У цих випадках відповідальність перед Замовником відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії та інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства.

6.2.3. Відповідальність за багаж під час транспортування несе перевізник.

6.2.4. Виконавець не несе відповідальності за дострокове припинення Відпочинку з причин порушення Замовником митних, фіскальних, санітарних,  транспортних, міграційних та інших офіційних правил та норм.

6.2.5. Виконавець повертає Замовнику сплачену суму повністю, якщо послуга з організації відпочинку не відбудеться з вини Виконавця.

6.2.6. Виконавець не несе відповідальності за витрати Замовника, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії по витратах Замовника пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі. Замовник вправі на свій розсуд застрахувати додаткові ризики, які можуть призвести до зриву, дострокового повернення з поїздки і т. д., та вимагати відповідних компенсацій від страхових компаній. Якщо Замовник недбало віднесеться до можливості страхування ризиків та отримання компенсацій в разі настання страхового випадку Виконавець не несе жодної відповідальності за такі рішення чи бездіяльність Замовника.

6.2.7. Не вважається неналежним виконанням даного Договору суб’єктивне сприйняття та оцінювання Замовником якості послуг приймаючої сторони. Виконавець не несе відповідальності за обставини, на які він не може прямо впливати, такі як наприклад: неввічливе ставлення персоналу приймаючої сторони, технічні проблеми в зовнішніх чи внутрішніх мережах, поломки в електроприладах номеру, погодні умови, прийняття рішень адміністрацією приймаючої сторони, органами місцевого самоврядування, органами влади про здійснення капітальних реконструкцій на території засобу розміщення, або на сусідніх територіях та інші обставини.

6.2.8. Виконавець не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Замовника за оплачені послуги, якщо Замовник у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг, та не відшкодовує Замовнику витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

6.3. Відповідальність Замовника:

6.3.1. Замовник несе відповідальність за дійсність та легітимність наданих ним документів для здійснення програми відпочинку за цим Договором.

6.3.2. Замовник несе відповідальність за наслідки, які викликані порушенням Замовником правил проходження митного та  прикордонного контролю, проїзду, провозу та збереження багажу, а також законів та правил перебування в країні (місці) здійснення відпочинку.

6.3.3. Якщо Замовник самостійно змінює програму відпочинку чи відмовляється від участі від програми відпочинку в період його проведення, то всі витрати та  наслідки, пов’язані з цим, несе Замовник самостійно, та претензії Виконавцем з цього приводу не приймаються.

6.3.4. Нез’явлення Замовника до місця відправлення до початку відпочинку в обумовлений Виконавцем час вважається відмовою від послуги та веде до втрати Замовником права вимоги будь-яких компенсацій від Виконавця.

6.3.5. Вартість послуг, які входять до вартості відпочинку і оплачені Замовником, але не були використані останнім, не відшкодовується  та компенсація Виконавцем не виплачується.

6.3.6. Перевезення та розміщення домашніх тварин не допускається.

6.3.7. Замовник несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

6.3.8. Замовник підтверджує, що у випадку виникнення будь-яких проблем / затримок при проходженні прикордонного і митного контролю, відмови у в'їзді до країн (через відсутність візи або документів, необхідних для перетину кордону та з інших причин), Виконавець відповідальності не несе. Всі фінансові витрати та наслідки, пов’язані з цим, несуться самостійно.

 

7.Форс-мажор.

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків по даному Договору, якщо таке невиконання  є наслідком дії форс-мажорних обставин, тобто обставин, які знаходяться поза контролем сторін, в тому числі в частині неможливості їх подолання або усунення, і які сторони не могли передбачити при укладенні даного Договору та оформленні замовлення. Серед цих обставин, крім інших: страйки, стихійні лиха, погодні умови, які впливають на здійснення відпочинку, військові дії, розпорядження влади, в тому числі рішення та постанови НБУ щодо обмеження обігу та розрахунків в іноземній валюті, епідемії, терористичні акти або погроза терористичних актів, надзвичайні ситуації, відміна рейсів та зміна умов перевезення, зміна візових режимів, страйк, саботаж, локаут, дії органів митного, імміграційного, прикордонного та санітарного контролю, ускладненого дорожнього руху та інші непередбачені ситуації, які перешкоджають здійсненню Відпочинку, та інших обставин, на які Виконавець не може вплинути, або запобігти , і що  безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору .

7.2.Сторона, для якої в зв’язку з дією форс-мажорних обставин склалася ситуація неможливості виконання обов’язків за даним Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про настання вказаних обставин, але не пізніше 3-ох днів з моменту виявлення факту їх настання. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про вказані обставини позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як причину невиконання своїх обов’язків по даному Договору.

 

8. Конфіденційність.

8.1.Вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті діяльності за цим Договором, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством  як комерційна таємниця, визнається конфіденційною, та не підлягає розголошенню. або використанню в цілях, які різняться від предмету цього Договору, без письмової згоди іншої Сторони.

 

9. Строк дії Договору.

9.1.Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до дати закінчення Відпочинку відповідно до строків, зазначених у Програмі Відпочинку. У випадку перенесення строків надання послуг згідно умов даного Договору, останній діє до дати закінчення Відпочинку відповідно до змінених строків.

 

10. Вирішення спорів.

10.1.У випадку виникнення суперечок, Сторони докладають усі зусилля для їх врегулювання шляхом переговорів. Якщо Сторони не приходять до взаємної згоди, спір підлягає вирішенню у  суді  відповідно до чинного законодавства України.

 

11. Додаткові умови.

11.1.Цей договір складений українською мовою в двох примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають рівну юридичну силу.

11.2. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами та повинні бути оформлені письмово.

11.3. З моменту підписання цього Договору, всі попередні усні або письмові домовленості Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу та не можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Підписуючи цей договір, Замовник надає згоду на обробку його персональних даних загального характеру (прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання, паспортні дані) в базі даних «Клієнти», володільцем якої є Виконавець.    
11.5. Сторони домовилися (згідно з положеннями Цивільного кодексу України), що  при укладанні договору за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він буде вважатися укладеним у письмовій формі.

Сторони домовились, що даний Договір може бути підписаним Виконавцем і Замовником та переданий у сканованому вигляді (у форматах PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG) на електронні скриньки, зазначені в п.12 даного Договору.

 

12.Реквізити та підписи сторін:

 

Виконавець

 

Замовник

ФОП Селюнін Назарій Володимирович

ІПН: 3676610093
Р/р: 
UA233220010000026000340090117

в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

МФО: 322001

Тел: +38 098 045 90 33

Email: office.peakride@gmail.com

 

ФОП

 

____________ /Селюнін Н.В./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІБ:       _________________________________

        

Тел:       _________________________________          

       

Email:      _________________________________

 

 

____________________/____________/ 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 1
до Договору № _________від ________2024

 

1.1. Послуга з бронювання відпочинку здійснюється для:

 

 

1.____________________

             Прізвище


   ____________________

        Номер телефону

 

______________

          Ім’я 

 

 

 

______________

Дата народження

 

 

 

______________

  Громадянство 

 

_______________

Паспорт номер1.2.          Бронювання послуги Відпочинку здійснюється відповідно до обраного комплексу Відпочинку:

 

 

Термін Відпочинку  _ днів / _ ночей (з “_” _______  2024 р.  по “_” ________ 2024 р.).

1.3. Транспорт (бронювання  квитків за  маршрутом): 

_________________________

_________________________

1.4. Бронювання трансферу:

_________________________

_________________________

1.5.Розміщення в готелі «_______» у _________ номері, що розташований за адресою: _____________________________________________________________________________

 - Поселення у готель  “__” ___________  2024 р. 

 - Виселення з готелю  “__” __________  2024 р. 

1.6. Харчування згідно до програми відпочинку

1.7. Екскурсійно-розважальна програма, що входить до вартості заброньованої послуги Відпочинку: по програмі "___________________________ ", яка розміщена на сайті www.peakride.com.ua.

Додаткові екскурсії не входять до вартості послуги Відпочинку та будуть проведені лише за умови достатньої кількості бажаючих, яку на місці визначає гід.

1.8.  Інші послуги, що входять до вартості послуг з бронювання Відпочинку: підготування документів, інформаційно-консультативні послуги.

 

 

      

Виконавець __________         ФОП Селюнін Н.В.                Замовник _______________